Regels en afspraken

Om alles binnen onze vereniging in goede banen te leiden hebben we enkele regels opgesteld. Dit maakt duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Huishoudelijk Reglement FST
Een nadere en actuelere uitwerking van de statuten van FST. Dit Huishoudelijk Reglement bevat regels en bepalingen die zorgen voor het goed functioneren van FST. 

Huisregels Jeugd
Algemene afspraken en informatie opgenomen voor de jeugdleden van FST en hun ouders/begeleiders. Klik hier voor meer info.

Voorkomen grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag is een serieuze zaak voor FST. Wij willen iedere sporter en begeleider een veilige omgeving te bieden, waarin iedereen met plezier en onbezorgd van badminton kan genieten. Daarvoor hebben we specifiek beleid opgesteld met daarbij ook specifieke gedragsregels  voor de begeleiders en vrijwillgers.
In geval van een mogelijk incident kan contact worden opgenomen met een van de  vertrouwenscontactpersonen (VCP):  vcp@fstwaalwijk.nl
Nikki
Micha
 

Huishoudelijk reglement:

Statuten: