Bestuur

Onze vereniging kent een bestuur bestaande uit 5 personen. Op dit moment zijn dit:


Voorzitter 
Anton van Himbergen
0416-279842
voorzitter@fstwaalwijk.nlSecretaris

Nikki Rosenbrand de Jong
06-40960093
secretaris@fstwaalwijk.nl


Penningmeester            
Jos Verlaan
06-30305226
penningmeester@fstwaalwijk.nl


Technische zaken
Daan Wijngaard
06-51577997
technischezaken@fstwaalwijk.nl


Jeugdzaken
Nicky Rosenbrand
06-48521098
jeugd@fstwaalwijk.nl

Lian Doesburg

bestuurslid

foto volgt

Theo Spiekerman

bestuurslid

foto volgt