Contributie

Lidmaatschap:

De contributie voor lidmaatschap van FST wordt in twaalf maandelijkse geïnd.

Daarnaast wordt één maal per jaar bondscontributie geïncasseerd. Deze bondscontributie wordt jaarlijks door Badminton Nederland vastgesteld.

De betaling van de contributie en bondscontributie wordt door FST via automatische incasso uitgevoerd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging dient plaats vinden voor de eerste van de maand.

De maandelijkse contributie op basis van 12-maandelijkse termijnen voor lidmaatschap van FST bedraagt:

Mini’s:                  € 9,50

Kids:                      € 9,50     (recreatief) of € 10,50 (competitie)

Jeugd:                  € 9,50     (recreatief) of € 10,50 (competitie)

Senioren:            € 15,00   (recreatief) of € 20,00 (competitie en/of dinsdagtraining)

Deze contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering rond begin maart.

Gastspeler:

Voor volwassen niet-leden: €25 voor een strippenkaart voor 5 speelavonden

Maximaal twee strippenkaarten per seizoen.