Contributie

Lidmaatschap:

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging dient plaats vinden voor de eerste van de maand.

Contributie:

GroepCategorieper maand (1)
Jeugd4-8 jaar€ 9,50
8-12 jaar€ 11,00
12-18 jaar€ 11,00
SeniorenRecreatief€ 15,00
Competitie, incl dinsdagtraining€ 20,00

(1) op basis van 12 maandelijkse termijnen en excl de jaarlijkse bondscontributie.

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering rond begin maart. De bondscontributie wordt door de bond vastgesteld en éénmaal per jaar geïncasseerd.

De betaling van de contributie en bondscontributie wordt door FST via automatische incasso uitgevoerd.

Gastspeler:

Voor volwassen niet-leden: € 25,00 voor een strippenkaart voor 5 speelavonden.

Maximaal twee strippenkaarten per seizoen.