Contributie

De maandelijkse contributie (12 termijnen per jaar) voor lidmaatschap van FST bedraagt:

Mini’s:          € 9,50

Kids:              € 9,50    (recreatief) of € 10,50 (competitie)

Jeugd:            € 9,50    (recreatief) of € 10,50 (competitie)

Senioren:      € 15,00 (recreatief) of € 20,00 (competitie en/of dinsdagtraining)

Daarnaast wordt 1 maal per jaar bondscontributie geïncasseerd. Deze bondscontributie wordt jaarlijks door Badminton Nederland vastgesteld en bedraagt op dit moment:

Mini’s:            €17,50

Kids:                €17,50 (recreatief) of €22,50 (competitie)

Jeugd:              €17,50 (recreatief) of €22,50 (competitie)

Senioren:        €25,00 (recreatief) of €37,50 (competitie)

De betaling van de contributie en bondscontributie wordt door FST via automatische incasso uitgevoerd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging dient plaats vinden voor de eerste van de maand.