Contributie

De contributie voor lidmaatschap van FST wordt in twaalf maandelijkse geïnd.

Daarnaast wordt één maal per jaar bondscontributie geïncasseerd. Deze bondscontributie wordt jaarlijks door Badminton Nederland vastgesteld.

De betaling van de contributie en bondscontributie wordt door FST via automatische incasso uitgevoerd.

Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email aan de ledenadministratie plaatsvinden. Opzegging dient plaats vinden voor de eerste van de maand.